InstBud

Kontakt

47-430 Rudy, ul. Raciborska 3 adres do wystawiania faktur
tel. 324103040

47-400 Racibórz, ul. Staszica 19/2 siedziba zakładu
tel/fax 324154766 kom. 602587220, 602587221

e-mail: biuro@instbud-rudy.com.pl

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000203401

NIP 639-000-44-62
REGON 270564733

Bank Zachodni WBK S.A. 2, ul. Młyńska 5, 47-400 Racibórz
konto nr 25 1090 1766 0000 0001 0930 7652