InstBud

Nasze realizacje

 1. Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 10 w Raciborzu, ul. Ogrodowa 31.
 2. Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Raciborzu, ul. Cecylii 30.
 3. Instalacja gazowa w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Raciborzu, ul. Waryńskiego 5a-b-c i Wileńska 21 - w zarządzie TECH-DROP 44-213 Rybnik-Kamień, ul. Dudka 18
 4. Instalacja przeciwpożarowa w Gimnazjum Nr 1 w Rydułtowach.
 5. Instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa i centralnego ogrzewania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Raciborzu, m.in.:
  • Królewska 3, Katowicka 1-9, Polna 8-10, Słowackiego 50-52 - w zarządzie PGL "DOM" sp. z o.o., w Raciborzu,
  • Solna 7, Długa 9, 12, 16, Plac Wolności 17, Miechowska 17 - w zarządzie KONSORCJUM MP w Raciborzu,
  • Rynek 4, 5 -w zarządzie ZAST-PPD w Raciborzu,
  • Waryńskiego 7 a-d, Głubczycka 55a, Mickiewicza 17 - w zarządzie PU DOMESTICA w Raciborzu,
  • Wileńska 17, 19, Browarna 8-10, 14, 16, Katowicka 17-17a, Waryńskiego 7 a-d - w zarządzie CZM DOMPLEX sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Batorego 10,
  • Sienkiewicza 4, Kolejowa 21, Plac Wolności 11 i 12 - w zarządzie "NASZ DOM" w Raciborzu, ul. Różyckiego 8/1,
  • Browarna 8-10, Miechowska 17 - w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu, ul. Batorego 8.
 6. Instalacja wodna w sanitariatach Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.
 7. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna w OSP w Turzy.
 8. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej.
 9. Przyłącz gazowy, instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia gazowa w Ośrodku Zdrowia w Kornowacu.
 10. Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 1.
 11. Izolacja pionowa i drenaż w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, ul. Kozielska 19,
 12. Modernizacja kotłowni, sanitariatów i zewnętrzna sieć kanalizacyjna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28,
 13. Modernizacja wymiennikowni w Raciborskim Centrum Kultury, ul. Chopina 21,
 14. Przebudowa budynku na szalety publiczne wraz z budową szamba w Rudach,
 15. Modernizacja ogrzewania i kotłowni w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej, ul. Westerplatte 1,
 16. Modernizacja sanitariatów i kotłowni retortowej 400 kW w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej.
 17. Modernizacja ogrzewania i kotłowni w restauracji "Nowomiejska" w Kuźni Raciborskiej oraz roboty instalacyjne w pawilonach handlowych Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej "Samopomoc Chłopska" w Kuźni Raciborskiej, Plac Mickiewicza 3,
 18. Remonty kotłów parowych ECA IV w Zakładzie Karnym w Raciborzu, ul. Eichendorffa 1,
 19. Remont kotła parowego dla ELBAR-KATOWICE sp. z o.o. Oddział CARBON w Raciborzu, ul. Stalowa 10,
 20. Modernizacja instalacji w oddziałach szpitalnych i remont kotłowni w Szpitalu w Rydułtowach, ul. Plebiscytowa 47,
 21. Modernizacja instalacji sanitarnych z wymianą urządzeń i armatury w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Raciborzu - Centrum Zdrowia ESKULAP i Centrum Zdrowia sp. z o.o.
 22. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 11 w Raciborzu, ul. Jana 20.