InstBud

Oferta

Specjalność firmy:

  • wewnętrzne instalacje i urządzenia sanitarne wszelkiego typu: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, c.w.u., gazowe, technologiczne, wentylacja, wykonywane w różnych technologiach: tradycyjne, miedziane, preizolowane i z tworzyw sztucznych, przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz cieplne
  • montaż kotłów olejowych, gazowych, retortowych o mocy pow. 50 kW
  • remonty kotłów ciśnieniowych - wymiana elementów, wężownic i kolektorów oraz remonty zbiorników ciśnieniowych - napawanie i spawanie odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • wykonywanie izolacji zbiorników i rurociągów z wełny mineralnej z płaszczem stalowym ocynkowanym i aluminiowym
  • roboty towarzyszące - ogólnobudowlane oraz instalacje elektryczne

Współdziałając z firmami budowlanymi innych specjalności - również jako podwykonawcy - wykonujemy kompleksowe roboty budowlane inwestycyjne i remontowe w różnych obiektach.